Senior Business analytik

firma jako taková roste posledních 10 let minimálně o 15% meziročně a toto chtějí držet i nadále Pozice Senior Business Analytik UML, BPMN, Confluence Zkušenost s agilním vývojem a zadávání agilních úkolů XP s analýzou databáze IS výhodou, nikoli podmínkou Umět komunikovat nové nápady, vysvětlení a prosazení nového řešení Zvládání problematických situací, empatie Přijít na pohovor...
Read More
Java / Kotlin vývojář do George Foundations – externista Požadované znalosti a dovednosti Java (8,11,17) a Kotlin na úrovni medior vývojáře Vývoj aplikací nad Spring a SpringBoot frameworky Maven Unit testy, návrhové vzory jako KISS/DRY/SOLID/YAGNI Integrační vzory – REST, SOAP, messaging Git + GitHub Orientace v nástrojích pro CI/CD – Jenkins/Teamcity, Sonarqube, Artifactory, GitHub actions Code reviews, refactoring, defensive programming Messaging a event driven architecture – Kafka/RabbitMQ Základní znalost SQL – Oracle/Postgre, povědomí o fungování NoSQL – Elasticsearch Základní znalost ostatních našich nástrojů...
Read More

Want to know more about us? Find us on instagram!