JAVA Developer medior+

Česká spořitelna

up to 8000/MD
40% home office
Zveřejněno před 1 rokem

Java / Kotlin vývojář do George Foundations – externista

Požadované znalosti a dovednosti

 • Java (8,11,17) a Kotlin na úrovni medior vývojáře
 • Vývoj aplikací nad Spring a SpringBoot frameworky
 • Maven
 • Unit testy, návrhové vzory jako KISS/DRY/SOLID/YAGNI
 • Integrační vzory – REST, SOAP, messaging
 • Git + GitHub
 • Orientace v nástrojích pro CI/CD – Jenkins/Teamcity, Sonarqube, Artifactory, GitHub actions
 • Code reviews, refactoring, defensive programming
 • Messaging a event driven architecture – Kafka/RabbitMQ
 • Základní znalost SQL – Oracle/Postgre, povědomí o fungování NoSQL – Elasticsearch
 • Základní znalost ostatních našich nástrojů – Jira, Kibana, Insomnia/Postman
 • Základní znalost kontejnerizace – Kubernetes, Docker, cloudové platformy Openshift/AWS/Azure

 

Příklady úkolů, které vývojář dostane

 • Implementovat nový REST endpoint validující vstupní data a integrující další RESTové volání do banky
 • Rozšířit stávající funkčnost o novou logiku a napsat unit test k pokrytí této změny
 • Analyzovat produkční stacktrace, opravit chybu a dopsat/opravit unit test
 • Napojení na nový Kafka topic a uložit příchozí data do databáze

Popis týmu

Analytik i vývojář v George Foundations se budou podílet na správě a rozvoji microservices, na kterých běží mobilní a internetové bankovnictví George. Tyto služby jsou vesměs psané v Java a běží v OpenShiftu. Konkrétně se staráme o služby týkající se účtů, zůstatků, produktů, dceřiných společností či obecných informací v George. Nově navíc rozvíjíme i některé microservices pro tzv. Centrálního George, tedy business logiku sdílenou všemi zeměmi Erste Group. Zde je preferovaným jazykem Kotlin.

Náš tým má pod plnou kontrolou analýzu, vývoj, testy i produkční deployment microservices “českého” tedy lokálního George. V týmu je nás 9 a fungujeme na agilních principech. V pondělí + úterý + středu pracujeme onsite, ve čtvrtek a pátek je možný homeoffice.

Job Features

Job CategoryDevelopment
Job titleJAVA Developer medior+
MD rate8000
StartASAP

Apply Online

Je vyžadována správná e-mail adresa.
Je vyžadováno správné telefonní číslo.